మాస్కులతో క్యాట్‌వాకు..

ఫ్యాషన్‌ షో అనగానే.. వయ్యారాలు ఒలకబోస్తూ నడిచే అందమైన భామలు.. ధగధగ లాడే దుస్తులు.. తలతల మెరిసే ఆభరణాలే గుర్తొస్తాయి. ఈ…

మొఖం మీద మచ్చలు, పింపుల్స్ వెంటనే తగ్గాలి అంటే ఇలా చెయ్యండి

అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలని కోరుకొని వారు ఎవరు ఉండరు, అందంగా నిగారింపు గల ముఖం అందరిలో మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది, దుమ్ము,…